16) Atendu.

18) Marku “I Agree to the Terms os Service”, poste alklaku “Continue”.

20) Alklaku “Continue”.

22) Atendu ĝis via avataro aperi.
XXXXXXXXXXXXXXX